Vandaag een casus van een medisch koppel die beiden de ziekte COVID-19 kregen. Beide echtgenoten kenden een heel ander verloop van de ziekte, de man werd op de intensive care opgenomen en de ziekte van de vrouw verliep zonder symptomen ……

Het verhaal van deze twee mensen die samenleven, maar een heel ander ziekteverloop kennen, leert ons  dat we nog weinig weten bij wie de ziekte al dan niet een ernstig verloop zal hebben. Welnu, [...]

Read More
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search