Wetenschappers hebben ontdekt waarom COVID-19 een ernstiger verloop heeft bij mensen met diabetes en hart- en vaatziekten!

Welnu, eergisteren verscheen er in het prestigieuze medische tijdschrift ‘The Lancet’ enkele gevallen van COVID-19 patiënten, die meer licht werpen op de vraag waarom patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten meer worden blootgesteld aan complicaties in het verloop van een COVDI-19 infectie.

 

Het is al bekend dat de ontwikkeling van cardiovasculaire complicaties, die ontstaan na de ademhalingsproblemen erg zorgwekkend zijn in het verloop van een COVID-19 infectie. De mechanismen die aan de grondslag liggen van de verhoogde gevoeligheid van mensen met hart- en vaatziekten voor deze complicaties zijn nog niet volledig begrepen. Het is bekend dat SARS-CoV-2 de gastheer infecteert via een angiotensine converterend enzym receptor (ACE), die aanwezig is in verschillende organen, waaronder de longen, het hart, de nieren en de darmen. ACE receptoren zijn ook aanwezig op de endotheelcellen in de bloedvaten. Op basis van de hieronder beschreven studies concludeert de Universiteit van Zürich dat de cardiovasculaire complicaties die in het verloop van de COVID-19-infectie worden waargenomen, veroorzaakt worden door het virus dat de endotheelcellen infecteert. Onderzoekers beschrijven drie gevallen die deze hypothese ondersteunen.

 

Patiënt 1 was een 71-jarige man, na een niertransplantatie, en met een coronaire hartziekte en hypertensie. De toestand van de patiënt verslechterde na de diagnose van COVID-19 en vereiste geassisteerde ademhaling op een intensieve afdeling. Helaas is er op dag 8 van de ziekenhuisopname sprake van een multi-orgaanfalen en is de patiënt overleden. De post mortem analyse van de getransplanteerde nier dmv een elektronenmicroscoop toonde aan dat het virus in de endotheelcellen zat (Fig. 1). Histologische analyses toonden de accumulatie van ontstekingscellen aan rond het endotheel van de bloedvaten van het hart, de dunne darm en de longen. In de longen was het grootste deel van de  kleine longvaten geblokkeerd.

Miniatuur figuur gr1

Patiënt 2 was een vrouw, 58 jaar oud, met diabetes, hypertensie en obesitas. Ze ontwikkelde respiratoir falen als gevolg van COVID-19, gevolgd door multi-orgaanfalen en had niervervangende therapie nodig. Op dag 16 waren de ingewanden ischemisch, patiënten maakte een hartinfarct door  waardoor er een hartstilstand ontstond die tot de dood leidde. Post mortem onderzoek bracht ontsteking van de endotheelcellen in de longen, het hart, de nieren en de lever alsook necrose van de levercellen aan het licht. Er werd histologisch bewijs gevonden voor een hartinfarct. Histologisch onderzoek van de dunne darm toonde dan weer een ontsteking aan  van de endotheelcellen van de submucosale vaten.

Patiënt 3 was een man, 69 jaar oud, met arteriële hypertensie, die als gevolg van COVID-19 respiratoir falen ontwikkelde en ademhalingsondersteuning nodig had. Echocardiografie toonde een afname van de linker ventrikelfunctie. Voor mesenteriale ischemie werd er een dunne darmresectie uitgevoerd en de patiënt overleefde deze ingreep. Op histologisch onderzoek van de dunne darm kon men een duidelijke ontsteking van endotheelcellen in de submucosale vaten aantonen.

 

Samengevat, in de beschrijving van deze drie gevallen van ernstig zieke patiënten met COVID-19 vonden we bewijs van directe virale infectie van endotheelcellen. Het virus gebruikt de ACE-receptoren in de alveolen (longblaasjes) om de gastheer te besmetten en brengt zo schade toe aan de longen. De ACE-receptor is ook wijdverspreid op andere endotheelcellen van meerdere organen waardoor het virus ook meerdere organen kan binnendringen. Rekrutering van immuun cellen, hetzij via directe virale endotheel infectie, hetzij door activering van het immuunsysteem, kan leiden tot wijdverspreide endotheel disfunctie en ook tot de dood van deze cellen. Een endotheel is noodzakelijk om de vasculaire spanning te reguleren en de vasculaire homeostase te behouden. Endotheel disfunctie is de belangrijkste determinant van microvasculaire disfunctie door het verschuiven van het vasculaire evenwicht naar een grotere vasoconstrictie met als gevolg orgaanischemie, ontsteking met bijbehorende weefseloedeem en een verhoogd risico op trombose.

De bovenstaande studie levert bewijs voor de aanwezigheid van virale elementen in endotheelcellen en de accumulatie van inflammatoire cellen, en dus ook voor endotheelcel necrose.

Endotheelcel ontsteking in het verloop van COVID-19 kan een systemische beschadiging van de microcirculatie in verschillende organen verklaren, gevolgd door complicaties met klinische gevolgen als multi-orgaanfalen en overlijden. Deze hypothese is een premisse voor de toepassing van endotheel  stabilisatietherapie met gelijktijdige bestrijding van virale replicatie.

 

Epidemiologische situatie vanaf 22.04.2020

De gegevens van gisteren wijzen op een verdere daling van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen vanwege COVID-19.

Zo werden gisteren 263 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19 en werden 432 mensen naar huis ontslagen. In de ziekenhuizen in België zijn 4765 mensen opgenomen voor het coronavirus (231 minder dan eergisteren). 1020 patiënten bevinden zich op de intensive care (59 minder dan de dag ervoor). 733 mensen hebben geassisteerde ademhaling nodig (44 minder dan de dag ervoor). Helaas zijn gisteren nog eens 266 mensen overleden als gevolg van COVID-19 (de meeste van hen in verpleeghuizen). 933 mensen werden gisteren gediagnosticeerd met COVDI-19, tot nu toe zijn in België 41889 mensen gediagnosticeerd.

Zo ligt het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen al twee dagen onder de 5000.

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search