24 uur bloeddruk monitoring

Vierentwintig uur durende ambulante bloeddrukmeting is een manier om hoge bloeddruk (hypertensie) te bevestigen. Hypertensie is een bloeddrukmeting waarbij de systolische (bovenste) bloeddruk op of boven de 140 ligt en de diastolische (onderste) bloeddruk op of boven de 90. Met behulp van de ambulante bloeddrukmeting kunnen we de bloeddrukmetingen registreren gedurende een periode van 24 uur, of de patiënt wakker is of slaapt. In de artsenpraktijk wordt een instrument, een sfygmomanometer genoemd, gebruikt om de bloeddruk te meten. Gewoonlijk worden slechts één of twee metingen gedaan tijdens een bezoek bij de arts. Een ambulante bloeddrukmeting levert echter veel metingen op gedurende een ononderbroken periode.

Voorbereiding

U wordt gevraagd om uw arm vrij te maken waar de bloeddrukmanchet wordt geplaatst.

Procedures

De monitor wordt voor u in onze praktijk geplaatst en ziet eruit als een normale bloeddrukmanchet die wordt bevestigd aan een klein apparaatje dat aan uw riem wordt gedragen voor de volgende dag.

In de meeste gevallen worden bij ambulante bloeddrukmeters om de 20 tot 30 minuten overdag en ’s nachts om het uur metingen gedaan. De hartslag kan ook op hetzelfde moment worden gemeten.

Meerdere bloeddrukmetingen kunnen gemiddeld over een periode van 24 uur worden uitgevoerd om de gemiddelde bloeddruk te verkrijgen. Variaties in de bloeddruk en de hartslag, het bloeddrukverdelingspatroon en andere statistieken kunnen worden berekend.

Nazorg

Geen specifieke nazorg. Als de test klaar is, kunt u de recorder zelf loskoppelen. Dit is eenvoudig en het zou u worden uitgelegd op het moment dat u de recorder krijgt. U brengt de recorder terug naar onze praktijk. Na analyse worden de testresultaten besproken met de cardioloog.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search