Oefeningsspanningsproef op de fiets

Hoe en waarom voeren we de test uit?

Bij een inspanningstest trapt u op een hometrainer, terwijl de arts een continu elektrocardiogram (EKG) van uw hart uitvoert en de bloeddruk meet. Tijdens de test kan de arts zien:

– Uw hartslag tijdens de inspanning

– Uw bloeddrukverloop (het is normaal dat de bloeddruk tijdens het sporten binnen bepaalde grenzen stijgt)

– Eventuele afwijkingen in het elektrocardiogram (EKG)

– Of de hartspier een tekort aan zuurstof heeft tijdens de inspanning (wat meestal te wijten is aan coronaire hartziekte)

Voorbereiding

Je moet geen zware maaltijd hebben voor de test.  Breng losse kleding en een paar sportschoenen mee.

Procedure

Je zit op de hometrainer. De zuigelektroden worden op uw borstkas geplaatst en er wordt een eerste elektrocardiogram gemaakt. Daarna moet u, wanneer de arts u vraagt, met een stabiel tempo trappen (ongeveer 60 omwentelingen per minuut, het nummer is zichtbaar op het scherm op de stuurraad van de fiets, voor u). Elke minuut zal de fiets de weerstand verhogen, totdat uw hart de maximale hartslag bereikt of totdat u de wens uitspreekt om inspanning te stoppen. De test duurt ongeveer 20 minuten. De arts meet het elektrocardiogram (EKG) tijdens inspanning om het te kunnen vergelijken tijdens de verschillende stadia de test.

Nazorg

Geen specifieke nazorg. De cardioloog zal de resultaten met u bespreken.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search