Echocardiografie = echografie van het hart

Een echocardiogram maakt gebruik van akoestische golfen om de structuur van het hart (de hartspier, de hartkleppen en de grote bloedvaten) te visualiseren. Deze procedure genereert beelden van de pompwerking van het hart zodat de functie van het hart kan worden gemeten. Een echocardiografie met behulp van de Doppler technologie werkt ook met ultrasound en registreert de snelheid van de bloedstroom door het hart en de bloedvaten. De computer geeft de resultaten weer als een gekleurd vlammenpatroon in het echografiebeeld.

Voorbereiding

Voor Transthoracale echocardiografie wordt u gevraagd de kleding van het bovenlichaam uit te trekken. Een apparaat (sonde) wordt op de borstkas op de verschillende geplaatst die overeenkomen met akoestische ramen.

Procedure

De arts wrijft een geleidende gel op uw huid in het bovenste gedeelte van uw lichaam, op de borstkas, omdat de akoestische golfen zich niet goed verspreiden in de lucht, en er moet een fysiek contact zijn tussen de sonde en het lichaam van de patiënt. Met behulp van een soort pen (de sonde) stuurt de arts akoestische pulsen naar uw hart. De akoestische golven komen dan terug fenomeen van echo) en worden door de op de sonde aangesloten Doppler-machine omgezet in geluid en beeld.

De scan is volledig pijnloos en duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek wordt de geleidende gel van uw lichaam afgeveegd. Verder is er geen specifieke nazorg nodig.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search